Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/567 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

6/567 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období prosinec 2020 až říjen 2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.