koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/57 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 45/3990 ze dne 28.8.2018

  č. 3/159 ze dne 30.11.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 9/991 ze dne 13.9.2018

  2/57                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  změnit v bodě 1) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ z „47.500.000 Kč“ na „48.050.000 Kč“ dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.