Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/575 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

6/575 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období listopad 2020 – listopad 2021“, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.