Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/578 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

7/578 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Kateřiny Chybidziurové a pana Marcela Sikory o ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.12.2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.