Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/58 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/131 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1707 ze dne 12.12.2019

2/58 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.