Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/586 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/2419 ze dne 7.2.2022

7/586 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 17. 1. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/586 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2022“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

7/586 16. 3. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.