Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/590 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2501 ze dne 28. 2. 2022

7/590 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádosti České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na dofinancování pořízení šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7/590 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           investiční účelovou dotaci ve výši 17.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

b)           investiční účelovou dotaci ve výši 3.890 tis. Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.110 tis. Kč. na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

c)            investiční dotaci ve výši 13.500 tis. Kč na dofinancování pořízení šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

7/590 16. 3. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.