Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/594 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2496 ze dne 28. 2. 2022

7/594 16. 3. 2022
1. rozhodlo

darovat

a)    1600 ks hlásičů požáru,

b)   950 ks detektorů oxidu uhelnatého,

obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 907/1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

7/594 16. 3. 2022
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    1600 ks hlásičů požáru,

b)   950 ks detektorů oxidu uhelnatého

s obecně prospěšnou společností Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 907/1a, Brno, IČ 26976307, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.