Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/596 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2497 ze dne 28. 2. 2022

7/596 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)       SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)       statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7/596 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)       SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 3.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2022, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

b)       statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

7/596 16. 3. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace

a)       se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)       se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.