Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/599 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 31/2005 ze dne 29.11.2021

č. 38/2514 ze den 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

7/599 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, o poskytnutí dotace na projekt POHO Park Gabriela - předprojektová příprava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/599 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na projekt POHO Park Gabriela - předprojektová příprava, v maximální výši 500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.