koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/60 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje č. 3/133

  ze dne 30.11.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1839 ze dne 5.3.2020

  č. 19/1988 ze dne 21.4.2016

  č. 20/2085 ze dne 23.6.2016

  2/60                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  ukončit přípravu projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ připravovaného k předložení do ERASMUS+

  2/60                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1839 ze dne 5. 3. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

  2/60                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  změnit v bodě 2) usnesení č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016 dobu financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

  2/60                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2085 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Geopark Megoňky – Šance“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.