Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/611 ze dne 14. 12. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2275 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

6/611 14. 12. 2017
1. schvaluje

13. aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.