Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/62 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 3/139 ze dne 30. 11. 2020

2/62 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

2/62 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

2/62 17. 12. 2020
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.