koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/62 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

  č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

  č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

  č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

  č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

  č. 3/139 ze dne 30. 11. 2020

  2/62                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádosti příjemců

  a)    města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  2/62                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

  b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  2/62                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.