Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/620 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/160 ze dne 17.3.2021

k usnesení rady kraje

č. 38/2534 ze dne 28.2.2022

7/620 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

7/620 16. 3. 2022
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

7/620 16. 3. 2022
3. ukládá

náměstkovi hejtmana

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

Termín: 1. pololetí 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.