Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/624 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2551 ze dne 28. 2. 2022

č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

7/624 16. 3. 2022
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7/624 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.