Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/63 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

2/63 17. 12. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

2/63 17. 12. 2020
2. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2/63 17. 12. 2020
3. rozhodlo

schválit změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 4 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.