Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/630 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2117 ze dne 29.11.2021

č. 38/2588 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/519 ze dne 16.12.2021

7/630 16. 3. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje partnerovi projektu Moravskoslezské Investice a Development , a.s., IČO 47673168 k financování vlastního podílu na způsobilých výdajích 1. fáze projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ ve výši 380.887,79 EUR (9.468.870,46 Kč při pevném kurzu 24,86 CZK/EUR pro rok 2022) s časovou použitelností od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2024 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

7/630 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje partnerovi projektu Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 k financování vlastního podílu na způsobilých výdajích 1. fáze projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ ve výši 85.653,39 EUR (2.129.343,28 Kč při pevném kurzu 24,86 CZK/EUR pro rok 2022) s časovou použitelností od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2024 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.