Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/632 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2561 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/192 ze dne 17.3.2021

č. 4/312 ze dne 17.6.2021

7/632 16. 3. 2022
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o partnerství s finančním příspěvkem v programu ERASMUS+, dle vzorů v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, s Lublinským vojvodstvím v rámci projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.