Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/637 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 38/2579 ze dne 28. 2. 2022

7/637 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

7/637 16. 3. 2022
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03747/2021/RRC se subjektem breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03289/2021/RRC se subjektem Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.