Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/639 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2594 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

7/639 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Kružberk ze dne 18. 2. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/639 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje obci Kružberk, IČO 00635537, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Stavební úpravy objektu čp. 100 v obci Kružberk – I. etapa“ ve výši 317.252 Kč, se splatností 30. 11. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.