Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/64 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1948 ze dne 4. 6. 2020

k usnesení rady kraje

č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020

č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

č. 88/7742 ze dne 18. 5. 2020

č. 3/142 ze dne 30. 11. 2020

2/64 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost příjemce MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/64 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03159/2020/RRC s MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.