koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/64 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 16/1948 ze dne 4. 6. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020

  č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

  č. 88/7742 ze dne 18. 5. 2020

  č. 3/142 ze dne 30. 11. 2020

  2/64                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost příjemce MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/64                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03159/2020/RRC s MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.