Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/645 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

7/645 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu

7/645 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout

a)    účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Gest-Net: Underground Lab“ v maximální výši 4.950.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 2.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 2.700.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Staříč a Chlebovice (Centrum pokročilých technologií s využitím čisté energie)“ v maximální výši 2.916.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 2.187.000 Kč a investiční dotaci ve výši 729.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Revitalizace odkaliště Elektrárny Třebovice a vybudování rozvojové zóny pro termicky náročné technologie“ v maximální výši 4.150.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „GREEN INNOVATION PARK PASKOV“ v maximální výši 607.500 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 405.810 Kč a investiční dotaci ve výši 201.690 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Industriální park Jan-Karel“ v maximální výši 1.540.935 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Industriální park Lazy“ v maximální výši 3.364.465 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Green Gas RE, s.r.o, IČO 7558546, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Sviadnov“ v maximální výši 1.683.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 263.221 Kč a investiční dotaci ve výši 1.419.779 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Trojanovice, IČO 298514, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát“ v maximální výši 5.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.200.000 Kč a investiční dotaci ve výši 3.800.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

7/645 16. 3. 2022
3. rozhodlo

dofinancovat akci rozpočtu kraje „Podpora přípravy strategických projektů“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 12.106 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 6.053 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.