Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/647 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2098 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2577 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

7/647 16. 3. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

7/647 16. 3. 2022
2. rozhodlo

schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2022“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

7/647 16. 3. 2022
3. rozhodlo

schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj Muzea nákladních automobilů Tatra“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

7/647 16. 3. 2022
4. rozhodlo

schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 110.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj interaktivity stálé expozice Centra tradičních technologií Příbor-Zaniklý svět rukodělné výroby“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

7/647 16. 3. 2022
5. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

7/647 16. 3. 2022
6. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadateli uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.