Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/649 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2578 ze dne 28. 2. 2022

č. 31/2100 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

7/649 16. 3. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.