Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/651 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

7/651 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč

7/651 16. 3. 2022
4. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821 na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ ve výši 1.800.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
6. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ ve výši 1.800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
7. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 600.000 Kč a na rok 2024 ve výši 600.000 Kč

7/651 16. 3. 2022
8. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Slezských zemských drah, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ ve výši 2.100.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
9. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezským zemským drahám, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ ve výši 2.100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
10. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ Slezským zemským drahám, o.p.s., IČO 26819856, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 700.000 Kč a na rok 2024 ve výši 700.000 Kč

7/651 16. 3. 2022
11. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ ve výši 900.000 Kč, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
12. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
13. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 300.000 Kč a na rok 2024 ve výši 300.000 Kč

7/651 16. 3. 2022
14. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace SLEZSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SPOLKU, IČO 05424089, na projekt „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ ve výši 599.850 Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
15. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO 05424089, na projekt „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ ve výši 599.850 Kč, s časovou použitelností od 16. 2. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
16. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO 05424089, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 200.000 Kč a na rok 2024 ve výši 199.850 Kč

7/651 16. 3. 2022
17. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace Osoblažské úzkorozchodné dráhy o.p.s., IČO 02558521, na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

7/651 16. 3. 2022
18. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Osoblažské úzkorozchodné dráze o.p.s., IČO 02558521, na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.