Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/653 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 38/2580 ze dne 28. 2. 2022

7/653 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost

a)    obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

7/653 16. 3. 2022
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

7/653 16. 3. 2022
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02586/2019/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07175/2018/RRC s obcí Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.