Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/661 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2603 ze dne 28. 2.2022

7/661 16. 3. 2022
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to patnáct stožárů překážkových návěstidel, jejichž umístění je blíže specifikováno označením pozemků, na kterých se stožáry nachází, a souřadnicemi GPS, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu,

do vlastnictví společnosti Netpetanet s. r. o., Štefánikova 1074/1, 742 21 Kopřivnice, IČO 01940023,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.000 Kč bez DPH

7/661 16. 3. 2022
2. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1316/44 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/45 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/46 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/53 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu,

do vlastnictví Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČO 28319869,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.740 tis. Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.