Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/668 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2619 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021

7/668 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/668 16. 3. 2022
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03781/2021/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.