koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/67 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/138 ze dne 30. 11. 2020

  č. 94/8230 ze dne 17. 8. 2020

  č. 75/6786 ze dne 25. 11. 2019

  č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

  č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019

  č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

  2/67                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost obce Štěpánkovice, IČO 00300756, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Štěpánkovice - Svoboda“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00573/2020/RRC ze dne 17. 4. 2020 s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  3. bere na vědomí

  žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  5. bere na vědomí

  žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o změnu názvu projektu z původního názvu „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ na název „Cyklodoprava v obci Horní Lomná “ a o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  6. bere na vědomí

  žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka údolím Lomné – úsek 8 - DPS“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  7. bere na vědomí

  žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  8. bere na vědomí

  žádost obce Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, o prodloužení doby realizace projektu „Studie trasování komunikace: Cyklostezka Mosty u Jablunkova“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  2/67                         17. 12. 2020
  9. bere na vědomí

  žádost obce Vřesina, IČO 00635545, o prodloužení doby realizace projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

  2/67                         17. 12. 2020
  10. rozhodlo

  vyhovět žádostem dle přílohy č. 7 - 11 předloženého materiálu a nahradit přílohu č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.