Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/68 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

2/68 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

2/68 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.