koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/69 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  k usnesení rady kraje

  č. 3/155 ze dne 30. 11. 2020

  2/69                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost města Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 318.000 Kč na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“

  2/69                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 318.000 Kč městu Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.