Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/69 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 3/155 ze dne 30. 11. 2020

2/69 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost města Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 318.000 Kč na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“

2/69 17. 12. 2020
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 318.000 Kč městu Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.