Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/690 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2645 ze dne 28. 2. 2022

7/690 16. 3. 2022
1. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 návrhu usnesení v max. výši 17.462 tis. Kč k zajištění profinancování schválených projektů v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.