Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/694 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2658 ze dne 28. 2. 2022

7/694 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 10. 1. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/694 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7/694 16. 3. 2022
3. bere na vědomí

žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 25. 1. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoo Ostrava“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7/694 16. 3. 2022
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoo Ostrava“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.