Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/696 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6692 ze dne 25.11.2019

č. 19/1231 ze dne 31.5.2021

č. 38/2663 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1665 ze dne 12.12.2019

č. 4/374 ze dne 17.6.2021

7/696 16. 3. 2022
1. rozhodlo

v souladu s § 41 stavebního zákona o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

7/696 16. 3. 2022
2. bere na vědomí

že proti návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje nebyly uplatněny žádné námitky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.