Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/70 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 3/146 ze dne 30. 11. 2020

č. 3/158 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019

2/70 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení doby realizace projektu „COPAK JE TO VOJÁKA 2“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2/70 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC, ze dne 18. 2. 2020 se společností One MOVie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2/70 17. 12. 2020
3. bere na vědomí

žádost společnosti Bio Illusion, s.r.o., IČO 62908049, o prodloužení doby realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

2/70 17. 12. 2020
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC, ze dne 21. 2. 2020 se společností Bio Illusion, s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2/70 17. 12. 2020
5. bere na vědomí

žádost společnosti MasterFilm, s.r.o., IČO 24841358, o prodloužení doby realizace projektu „Citlivý člověk“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

2/70 17. 12. 2020
6. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07207/2020/RRC ze dne 23. 11. 2020 se společností MasterFilm, s.r.o., IČO 24841358, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

2/70 17. 12. 2020
7. bere na vědomí

žádost společnosti moloko film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení doby realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

2/70 17. 12. 2020
8. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC, ze dne 6. 2. 2020 se společností moloko film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

2/70 17. 12. 2020
9. bere na vědomí

žádost příjemce Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO 44741031, o změnu nákladového rozpočtu projektu financovaného z dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

2/70 17. 12. 2020
10. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC, ze dne 4. 11. 2019 s příjemcem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO 44741031, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.