Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/71 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8249 ze dne 17.8.2020

č. 3/141 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

č. 17/2091 ze dne 3.9.2020

2/71 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ze dne 9. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/71 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, jehož předmětem je změna doby realizace projektu z „od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 8. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.