Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/710 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2964 ze dne 9.5.2022

8/710 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

informaci o zapojení Moravskoslezského kraje do poskytování humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, včetně poskytování ubytování občanům Ukrajiny a o možnostech kompenzace nákladů dle příslušných usnesení Vlády ČR a Metodického doporučení pro územní samosprávné celky vydaného Ministerstvem vnitra ČR

8/710 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout finanční dar

a) společnosti ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 1.894 tis. Kč v souvislosti s činností dobrovolnického centra ADRA Ostrava  

b) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 2.976 tis. Kč, 

c) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, ve výši 204 tis. Kč,

d) společnosti Moment, o.p.s., IČO 29444659, ve výši 200 tis. Kč,

na personální zajištění aktivit těchto organizací poskytovaných ve prospěch zabezpečení humanitární a psychosociální pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.