Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/712 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/475 ze dne 30.05. 2022

8/712 16. 6. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 2.475 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

c)    obci Sedliště, IČO 00297178, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

d)   městu Studénka, IČO 00298441, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

e)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

f)     městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

g)   městu Brušperk, IČO 00296538, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

h)   obci Kateřinice, IČO 00600784, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do  31. 12. 2023

i)     městu Klimkovice, IČO 00298051, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

j)     obci Otice, IČO 00300543, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

8/712 16. 6. 2022
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a)    obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   městem Český Těšín, IČO 00297437, obcí Sedliště, IČO 00297178, městem Studénka, IČO 00298441, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    městem Brušperk, IČO 00296538, obcí Kateřinice, IČO 00600784, městem Klimkovice, IČO 00298051, obcí Otice, IČO 00300543, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.