Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/715 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2962 ze dne 9.5.2022

8/715 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost Horské služby ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k pořízení vybavení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Horské služby ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k nákupu terénních čtyřkolek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/715 16. 6. 2022
2. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení zdravotnického a záchranného materiálu pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. oblast Beskydy v regionu Moravskoslezském kraje v celkové výši 300 tis. Kč, s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022, dle předloženého materiálu

b)   poskytnout investiční účelovou dotaci Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek Horské službě ČR, o.p.s. oblast Jeseníky v regionu Moravskoslezském kraje v celkové výši 1 mil. Kč, s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022, dle předloženého materiálu

8/715 16. 6. 2022
3. rozhodlo

a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení zdravotnického a záchranného materiálu pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. oblast Beskydy v regionu Moravskoslezském kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek Horské službě ČR, o.p.s. oblast Jeseníky v regionu Moravskoslezském kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.