Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/717 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3054 ze dne 30. 5. 2022

8/717 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a) 1000 ks kombinovaných širokospektrálních ochranných filtrů

b) 59 ks dispečerských křesel, vč. područek a ostatního příslušenství pro nepřetržitý provoz se střídáním uživatelů

c) 1 ks kontejneru pro elektrocentrálu Caterpillar

pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

8/717 16. 6. 2022
2. rozhodlo

darovat

a) 1000 ks kombinovaných širokospektrálních ochranných filtrů

b) 59 ks dispečerských křesel, vč. područek a ostatního příslušenství pro nepřetržitý provoz se střídáním uživatelů

c) 1 ks kontejneru pro elektrocentrálu Caterpillar

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

8/717 16. 6. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.