Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/723 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3068 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

8/723 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 - 22 předloženého materiálu

8/723 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 23 – 43 předloženého materiálu

8/723 16. 6. 2022
3. bere na vědomí

žádost subjektu Obec Holčovice, IČO 00295990, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu Festival Holčovice 2022 ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

8/723 16. 6. 2022
4. rozhodlo

neposkytnout subjektu Obec Holčovice, IČO 00295990, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu Festival Holčovice 2022 ve výši 200.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.