Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/727 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3069 ze dne 30.5.2022

č. 29/1934 ze dne 15.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

8/727 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/727 16. 6. 2022
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 19.686.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.