Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/729 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3072 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/245 ze dne 15.6.2017

8/729 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy, IČO 00845451, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000.000 Kč na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/729 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ ve výši 300.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/729 16. 6. 2022
3. rozhodlo

vyčlenit finanční prostředky na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ subjektem statutární město Ostrava, IČO 00845451, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 100 mil. Kč, na rok 2024 ve výši 100 mil. Kč a na rok 2026 ve výši 100 mil. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.