koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/73 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

  k usnesení rady kraje

  č. 3/146 ze dne 30. 11. 2020

  2/73                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah 2021“

  2/73                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 700.000 Kč společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/73                         17. 12. 2020
  3. bere na vědomí

  žádost Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 300.000 Kč na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava- Svobodné Heřmanice) pro r. 2021“

  2/73                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 300.000 Kč Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava- Svobodné Heřmanice) pro r. 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.