Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/731 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3075 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

8/731 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Autoškola Club Česká republika s.r.o, IČO 25378384, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2022, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/731 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o., IČO 25378384, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 600.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.