Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/74 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

č. 17/2105 ze dne 3. 9. 2020

k usnesení rady kraje

č. 98/8620 ze dne 26. 10. 2020

č. 3/153 ze dne 30. 11. 2020

2/74 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Hrčava ze dne 13. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/74 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o splátkách ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.