koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/74 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

  č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

  č. 17/2105 ze dne 3. 9. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 98/8620 ze dne 26. 10. 2020

  č. 3/153 ze dne 30. 11. 2020

  2/74                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost obce Hrčava ze dne 13. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/74                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o splátkách ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.