Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/741 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3089 ze dne 30. 5. 2022

8/741 16. 6. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/741 16. 6. 2022
2. vydává

dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.