Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/743 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30.5.2022

8/743 16. 6. 2022
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ ze „120.000.000 Kč“ na „180.000.000“ dle předloženého materiálu

8/743 16. 6. 2022
2. rozhodlo

změnit název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ dle předloženého materiálu

8/743 16. 6. 2022
3. rozhodlo

změnit v bodě 5) a v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ a výši profinancování a kofinancování ze „100.000.000 Kč“ na „150.000.000“ dle předloženého materiálu

8/743 16. 6. 2022
4. rozhodlo

ukončit realizaci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018–2023

8/743 16. 6. 2022
5. rozhodlo

zrušit bod 1) a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.