koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/75 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  č. 15/1850 ze dne 5. 3. 2020

  2/75                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost města Bohumín, IČO 00297569, dle přílohy č. 1

  2/75                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  vyhovět žádosti města Bohumín, IČO 00297569, s ohledem na mimořádnost situace spojené s pandemií COVID-19 o prodloužení termínu pro uzavření úvěrové smlouvy do dne 5. 9. 2021

  2/75                         17. 12. 2020
  3. schvaluje

  rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2021 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.