Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/754 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3099 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020

8/754 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši 451.798,13 Kč zhotovitele stavby, společnosti EKOBAU INVEST a.s., IČO: 26820897, uplatněné v rámci Smlouvy o dílo ev. č. 08006/2019/IM ze dne 5. 12. 2019 na stavbu chráněného bydlení příspěvkové organizace Sagapo v Bruntále, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/754 16. 6. 2022
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti EKOBAU INVEST a.s., IČO: 26820897, a to o 225.899,07 Kč z celkové výše 451.798,13 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2019, ev. č. 08006/2019/IM, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.